33 Nyårslycka

33 Nyårslycka

Eftersom sotare bringar lycka syns hen oftast på nyårskort, som på det här från 1937.