3 Fler små fåglar

3 Fler små fåglar

Här är ett annat exempel på den typen av påkostade julkort som skickades i kuvert. Den vackra siluettklippta kanten hade inte klarat sig i posthanteringen. De små vinterfåglarna är från år 1891.