1 God Jul älskade varmhjertade syster Ida

1 God Jul älskade varmhjertade syster Ida

Det här julkortet är ett fint exempel på de tidiga påkostade julkorten. Det är både perforerat och relieftryckt. Kortet är skickat i kuvert eller överräckt för hand år 1895.