Brevet i brödet, Krigsfångepost 1916

Brevet i brödet, Krigsfångepost 1916

I juli 1916 anländer ångfartyget Hudiksvall till Stockholm från Raumo i Finland. I lasten har hon krigsfångepost som skickas vidare ner till kontinenten. När man den 29 juli städar ur lastrummet hittas en kvarglömt paket. Det är skickat från Ryssland till ryska krigsfångar i Tyskland och innehåller bröd. När ett av bröden bryts isär hittas ett brev på ryska.

 

 

Brev i bröd

“Fedja, vi har fått två kort från dig och nu vet vi allt. Det jag skrev var sant. Vi är mycket bekymrade för dig, men har inte gett upp hoppet. Vi måste be till Gud och Heliga Guds Moder så att hon ger dig styrka att komma hem. Din bror Filip befinner sig i skyttegravarna vid fronten. Han är mycket missnöjd med sitt liv.

 

Fedja, man börjar tala om freden. Soldaterna åker hem från fronten, och det sägs att det börjar luta mot fred. Man samlar ihop krigsfångarna här. Det sägs att man vill skicka hem dem, men de har haft det bra här också… De blir transporterade på slädar och får bra mat och behandlas väl.”

 

 

Under första världskriget fungerar Sverige som transitland för post såväl som för utväxling av krigsfångar. Ungefär 13 miljoner paket och 175 miljoner brev utväxlas under de fyra år som kriget pågick. Majoriteten av posten skickas med tåg via Haparanda men en del gick med båttrafik över Östersjön. Enligt Haagkonventionen skulle krigsfångar få skicka brev och paket utan kostnad. Dock var antalet ofta begränsat och posten censurerades av det land där krigsfången befann sig.

 

 

Vi vet inte vad som hände med Fedja eller hans bror Filip vid fronten. Livet i de tyska fånglägren var hårt och ransonerna var små. Brev och paket hemifrån var en viktiga för överlevnaden. Kanske blev Fedja en av de 63 000 invalidiserade krigsfångar som utväxlades genom Sverige 1915 – 1922.

Journalfilm om krigsfångeutväxlingen.

 

 

S/S Hudiksvall sänks av en tysk ubåt bara några dagar efter att krigsfångepaketet hittas, den 2 augusti 1916, 30 sjömil utanför Raumo. Besättningen fick gå i livbåtarna och överlevde, all last gick förlorad. Hudiksvall var då lastad med bland annat kaffe, maskiner, stål och 750 kollin post. 650 kollin var värdepost från Frankrike och England till Ryssland. 100 av dessa var krigsfångepost. Enbart posten hade ett värde på flera miljoner i dåtidens (1916) kurs.

Förlisningsuppgifter från Riksantikvarieämbetet.

 

 

Krigsfångepaketet från S/S Hudiksvall skänktes till Postmuseum 1916 av postexpeditör C.A. Moberg, Stockholm 1. Vi vet inte varför paketet inte skickades vidare till Tyskland.

Paketet på Digitalt Museum.

 

#digitaltmuseum #postmuseum #sjöhistoriska #första världskriget #WWI #brev