6.12.16

6.12.16

De allra flesta svenska julhälsningarna vi har i våra samlingar är julkort där man kan se mottagarens namn och poststämpeln med datum för när kortet skickades och platsen var det postades. Våra engelska och amerikanska julhälsningar har legat i kuvert som inte finns bevarade. Därför vet vi oftast bara vem som skickat hälsningen och ibland vet vi också vilket år det skickades. Dagens kort är engelskt och kommer ifrån Helen och Z.F. Willis.