24 december 2017

24 december 2017

Så är vi till sist framme vid julkortskalenderns sista ängel, skickad 1955. Ordet ängel kommer ifrån det latinska angelus eller grekiska ángelos vilket betyder budbärare. “Ängeln sade till dem: Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje.”. 
God Jul!