19.12.16 Konstverk och banaliteter

19.12.16 Konstverk och banaliteter

I februari 1957 fick museet ett brev med följande innehåll:

Salt Lake City den 28 januari 1957

Undertecknad sänder härmed 180 st. Amerikanska julkort – för att visa julkortskonsten här – det kan ju passa till edra övriga samlingar av sådana kort. Dessa äro ju ej några postala saker ur filatelistisk synpunkt – men allt består ju ej av bara francotecken – utan även av vanliga trycksaker som har haft med postverkets arbete att göra – och även utvecklingen av julkortsfloran är ju också det en objektiv sak ur samlarsynpunkt. Kanske min lilla samling kan bereda nöje och väcka intresse för vackrare julkort. Det finns ju en hel del som kan räknas som verkliga små konstverk – men många äro ju mer banala – som fallet är i alla länder. Och vid en eventuell utställning av dem så kan ju även konstnärer få nya impulser av dem. Jag är enbart tacksam om min lilla gåva kan komma till användning i något sammanhang av edra övriga samlingar.

Tecknar nu med de bästa samlarhälsningar från den så kallade Vilda Västerns klippiga dalar och berg

Sven-Arthur Wiman

Vi vet inte vilka julkort Sven-Arthur ansåg vara konstverk och vilka som han tyckte var banala men visst väcker Sven-Arthurs julkort nöje!