17.12.16

17.12.16

Mistletoe and scarlett berry makes these Christmas days so merry! Misteln är en halvparasitisk växt som växer på andra träd. I Sverige växer den oftast på lindar och är fridlyst. Misteln har sedan lång tid ansetts ha magiska krafter och använts inom medicinen och i fruktbarhetsriter. I nordisk mytologi blev Balder dödad av en pil gjord av mistel. Frigga, Balders mamma hade gjort sin son odödlig mot allt men glömt misteln. För att inte påminnas om Balders död bestämde hon att misteln senare skulle representera kärlek. Kanske är det därför vi pussas under misteln i jultid. Mistelkyssandet nådde sin höjdpunkt i det viktorianska England. Det här julkortet skickade Rosemary från England i början av 1960-talet.