13 december 2017

13 december 2017

Lucia och Lucifer, båda ljusbärare från de latinska orden lux eller luci. Lucifer, den fallna ängeln, som blev Satan syns ganska förklarligt inte till på några julkort. Lucia dyker däremot upp lite då och då, dock inte idag då det istället är två stjärngossar i luckan. De döljer sina vingar men eftersom de sitter på ett moln tror vi det ändå rör sig om två änglar. Glad Lucia!