WEB_3Q6A2382      WEB_3Q6A2477

Leka Post

I det gamla postkontoret möts kunder och kassapersonal. Paket skickas och tas emot, brev sorteras och kassapersonalen tar betalt och stämplar blanketter. Postbilen väntar på att lastas full med paket och köras ut. Postsäcken är full med brev som ska delas ut i brevlådorna i gränderna. Ett skolprogram där eleverna får rollspela, kommunicera och samarbeta för att lösa uppgifter. Vi övar på ett lekfullt sätt bokstäver, siffror och färger.

 

Anknytning till Lgr 11, förskoleklass:

”Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycks­former samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreati­vitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.”

 

Bokning

Förskoleklass och åk 1-2, Särskolan

Max 15 elever

Cirka 1 timme

 

Kontakta oss

för mer information och bokning

på 010-436 44 38 eller

museivisningar@postmuseum.se