Web_1125_Gymnasie_             Web_1165_Gymnasie_

Din Post

-från budkavel till e-handel

Varför grundas Posten på 1600-talet? Hur förändrade 1700-talets idéströmningar och ökade handel behovet
av att kommunicera?  Följ med på en händelserik vandring från 1600-talets budkavlar och postbönder via
industrialiseringen till 2000-talets globala e-handel. Ett skolprogram om hur vårt samhälle formats och förändrats under 400 år.

 

ANKNYTNING TILL LÄROPLANEN

 

Ur Lgr 11:

 

Historia

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser och gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Samhällskunskap

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Svenska

  • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Bokning

 

 

Åk 79, gymnasiet och SFI

Max 30 elever

Cirka 1 timme

 

 

Kontakta oss

för mer information och bokning

på museivisningar@postmuseum.se