DIN POST

-från budkavel till e-handel

 

Varför var det barn som gick med breven i skogen på 1600-talet? Följ med på en händelserik vandring från 1600-talets budkavlar och postbönder till 2000-talets e-handel. Ett skolprogram om hur vårt samhälle formats och förändrats under 400 år.

 

 

ANKNYTNING TILL LÄROPLANEN

Ur Lgr 11:

 ”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.” (historia)

 

”Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.” (samhällskunskap)

 

 

Norden och Östersjöriket Sverige, ca 1500-1700

 

  • Norden och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  • Den svenska statens framväxt och organisation.

 

Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, 1700-1850

 

  • Den stora befolkningsökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor.
  • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  • Vad historiska källor och andra dokument kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkoren för barn, kvinnor och män.

 

 

 

 

Bokning

Åk 4-6

Max 30 elever

Cirka 1 timme

 

Kontakta oss

för mer information och bokning

på museivisningar@postmuseum.se