Postmuseums referensråd

Postmuseums referensråd

Referensrådet är igång

Med referensrådet hoppas vi kunna lyfta blickarna, omvärldsspana och inspirera varandra.

 

Tillsammans kan vi skapa nya tankar och perspektiv på vad Postmuseum kan vara framåt.  Vi kommer att diskutera och reflektera kring förvalda fokusfrågor som berör museernas och kulturinstitutionernas roll idag.

 

Medlemmar som ingår i referensrådet:

Åsa Marnell arbetar som avdelningschef för Kunskap & Samlingar vid Tekniska museet där två av museets kärnverksamheter, samlingsförvaltning och pedagogik, är under ett paraply. Tidigare samlingschef vid LSH och innan dess utställningschef vid Livrustkammaren. Vill kulturarva i vardagen på museet så att fler blir involverade i vårt gemensamma kulturarv. Tror på kulturens kraft att förändra ett samhälle i grunden!

 

Eva Camél Fuglseth har en gedigen erfarenhet från besöksnäringen där hon jobbat med att leda arbetet att marknadsföra Stockholm direkt mot turister och som evenemangsstad. I dagarna har hon fokuserat på Eurovision och har även styrelseuppdrag.

 

John Mellkvist är varumärkes- & omvärldsstrateg med lång erfarenhet av design och varumärkesidentitet. John har en lång bakgrund från flera av landets främsta varumärkes- och kommunikationsbyråer och sitter i advisory board för både Berghs School of Communication och Stockholm Philanthropy Symposium. John är också en flitig föreläsare och hans trendspaningar går att läsa i bland annat tidningen Resumé och Magasinet Rum Design. www.mellkvist.com.

 

Patrik Hildingsson är Vice President Communications & Public Affairs på Swedish Match där han under många år arbetat med kommunikation och marknadsföring, såväl på den svenska marknaden som den internationella. Patrik ansvarar även för Snus- och tändsticksmuseet.

 

Robert Hansen arbetar som chef för Planering & Samordning på Koncernfunktion Kommunikation på PostNord.

 

Per Mossberg, kommunikationsdirektör i PostNord med mångårig erfarenhet från flera stora svenska bolag samt styrelseordförande i Sveriges Kommunikatörer. Har i tidigare roller haft ansvaret för Telemuseum och Alfred Nobels Björkbom.

 

Lotte Edsbrand och Malin Valentin har delat ledarskap som museichefer och är också enhetschefer. Lotte för Publik & Samlingar och Malin för Kommunikation & Värdskap.