Makt, mode och identitet

Makt, mode och identitet

8.2, 22.2 & 8.3

8 februari – Makt och motstånd
Om de postanställdas kritik mot de postala uniformerna och om postverkets sätt att bemöta kritiken. Marianne Larsson är etnolog, intendent och forskare på Nordiska museet i Stockholm och har skrivit avhandlingen Uniformella förhandlingar.

 

22 februari – Vart tog brevbärarens kropp vägen?
Berättelser som inte alltid syns på utsidan – om postuniformens historia ur ett modeperspektiv.
Hanne Eide är modehistoriker och Johan Deurell är designkritiker.

 

8 mars – Mode, makt och maskulina män
Manligt uniformsmode i 1800-talets Sverige.
Patrik Steorn är konstvetare och intendent för Thielska galleriet i Stockholm.

 

Onsdagar kl 17.30–18.15
Föredragen är gratis. Reservera plats på telefon: 010-436 44 39 eller postmuseum@postnord.com
Restaurang Treskiliingen är öppen till kl 19.