Först på plats

Vem ägde kvarteret Penelope från början? Innan kvarteren i Gamla stan fick sina namn efter den grekiska mytologin var helt enkelt staden uppdelad i fyra delar. Vårt hus ligger i västra delen/kvarteret. Det var det kvarteret som i stort sett brann ner 1625. Det finns en karta som troligtvis är från 1651. Över det som idag heter Penelope står det skrivet Anders Jönson. I ett fastebrev kan man läsa att Anders Jönson “köpt och sig tillhandlat” tomten för 607 ½ daler silvermynt av staden.

 

Vem var Anders Jönson? Han föddes 1605 i staden och blev rådman 1636. På en minnestavla någonstans i Storkyrkan där han är begravd 1671 har hans familj skrivit så här: 

 

Han blev efter faderns tidiga död vårdad av styvfadern som sände honom till räkneskolan i Lybeck, där han gjorde så snabba framsteg, att han inom kort på lediga stunder kunde undervisa sina medlärjungar i räknekonsten, därigenom samlade han på sig en liten summa pengar som förbättrade hans villkor. Då pesten i slutet av 1630-talet gruvligen härjade Stockholm övergav han icke sitt ämbete, liksom de flesta av hans ämbetsbröder, vilka flydde undan, utan kvarblev troget på sin post, varför han ock blev angripen av smittan. Han gjorde sig väl känd, både på förståndet och hjärtats vägnar, varför parter voro ganska nöjda att få överlämna sina tvister till hans rättvisa granskning. Alla hans barn som nådde manlig ålder antogo namnet Utterklou